Inplanting en
groenbehoud projectzone

De zorgappartementen nestelen zich in het bestaande groen. Om de structuur van de huidige bossen en bomen zoveel mogelijk te respecteren, is de ontwerpstrategie van het architectenteam A2O en Burg Vaes vertrokken van de bestaande ecologische situatie. Het ontwerp kan zo maximaal rekening houden met het behoud van zoveel mogelijk bomen en bos en de totaliteit van de verschillende ecosystemen. De aanwezig groenwaarde wordt op deze wijze zo min mogelijk aangetast en behoud haar sterk ecologisch karakter. 

Voor dit project hebben de initiatiefnemers Belfius Immo en Herpain Urbis een bouwaanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Lummen. Sinds 10 juni 2022 loopt het openbaar onderzoek. Iedereen is vrij om bij het gemeentebestuur de bouwaanvraag te raadplegen. Het openbaar onderzoek loopt tot 10 juli 2022.

Groene buffer
met omliggende bewoning

In de bouwplannen is de relatie met de omliggende bewoning een belangrijke bijkomende voorwaarde geweest. De waardevolle loofbomen blijven behouden. Het biologische cultuurgraslandschap, het Spanjaardenplein genoemd, tussen de bomen vormt het groene speerpunt in de beleving van het project en krijgt een opwaardering door de aanleg van bijkomende wandelpaden, recreatiemogelijkheden met openlucht fitnesstoestellen en een picknick-plek met luifel.

De groene open vlakte wordt vandaag de dag door de buurt gebruikt als verblijf- en ontmoetingsruimte. De nieuwbouw wordt aan de rand van deze vlakte gepositioneerd. Op deze wijze vormt het een groene buffer tussen de bestaande wijk en de uitbreiding van de zorgcampus. Dankzij de nieuwe doorsteken en de verankering van het Olifantenpad als trage weg, kan deze plek in de toekomst meer dan ooit dienstdoen als ontmoetingsgelegenheid voor inwoners en verenigingen in de buurt. 

Boscompensatie in natura

De realisatie van dit maatschappelijk woonproject houdt zoveel mogelijk rekening met de bestaande waardevolle bossen en bomen. Op het terrein werd in het verleden een bos aangeplant voor productiehout. Een naaldhout bosgebied met een minder waardevolle invulling dan het loofbos. Op deze plek en een gedeelte van het dennenbos voorzien we de effectieve bouw van de zorgwoningen en de omgevingsaanleg. Voor de inplanting van het project zullen deze aangeplante bomen gekapt worden. Een gedeelte van de dennen zullen bewaard blijven omdat een mix van verschillen soorten bomen belangrijk is voor de identiteit van de site.
Om het gedeelte dennenbos dat verdwijnt te compenseren, is een boscompensatie voorzien op 3 niveaus. De wettelijke natuurlijke boscompensatie met de heraanleg van een nieuw bos van 9.034 is voorzien in de regio. 
Een relatief kleine oppervlakte van 678
 wordt financieel gecompenseerd. 

Tenslotte wil Accomoda ook in Lummen zelf investeren in de compensatie en heraanleg van nieuwe bomen. Naast de wettelijk opgelegde boscompensatie voorzien de projectontwikkelaars nog een extra bijkomend terrein van 1ha nieuw bos dat aangelegd zal worden op een terrein van Natuurpunt in de omgeving van de Gestelstraat.

Boscompensatie in natura

De realisatie van dit maatschappelijk woonproject houdt zoveel mogelijk rekening met de bestaande waardevolle bossen en bomen. Op het terrein werd in het verleden een bos aangeplant voor productiehout. Een naaldhout bosgebied met een minder waardevolle invulling dan het loofbos. Op deze plek en een gedeelte van het dennenbos voorzien we de effectieve bouw van de zorgwoningen en de omgevingsaanleg. Voor de inplanting van het project zullen deze aangeplante bomen gekapt worden. Een gedeelte van de dennen zullen bewaard blijven omdat een mix van verschillen soorten bomen belangrijk is voor de identiteit van de site. Er is een boscompensatie in natura voorzien van 9.034m3 door de heraanleg van nieuwe bomen in de regio. De resterende (relatief kleine) oppervlakte van 678m3 wordt financieel gecompenseerd. Het overleg met de Limburgse Bosgroep is hierover lopende.

Open groene
toegankelijkheid van de site

De site heeft een natuurlijk padenstructuur. Deze wordt niet alleen behouden, maar ook verder aangevuld met een nieuwe wandeldreef en bijkomende doorsteken voor traag verkeer. Zo versterken we de groene corridor tussen de woonwijk en de nieuwe woonsite doorheen het boomrijke landschap. De groene omgeving blijft toegankelijk en een aangename plaats voor wandelingen en fietstochten in de natuur. De zorgcampus heeft als doel om een open natuurlijke site te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Open groene
toegankelijkheid van de site

De site heeft een natuurlijk padenstructuur. Deze wordt niet alleen behouden, maar ook verder aangevuld met een nieuwe wandeldreef en bijkomende doorsteken voor traag verkeer. Zo versterken we de groene corridor tussen de woonwijk en de nieuwe woonsite doorheen het boomrijke landschap. De groene omgeving blijft toegankelijk en een aangename plaats voor wandelingen en fietstochten in de natuur. De zorgcampus heeft als doel om een open natuurlijke site te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Een vlotte mobiliteit voor iedereen

Bewonersparkeren gebeurt ondergronds. Deze ondergrondse parkeerplaatsen zijn vooral ingericht voor mobiele scooters en staanplaatsen voor aangepaste auto’s. Centraal op de site, is de bezoekersparking bovengronds tussen de naaldbomen ingetekend met 17 parkeerplaatsen.
De toegang voor gemotoriseerd vervoer wordt georganiseerd via de Wijngaardstraat. Zo houden we een mogelijke extra verkeersdrukte door de woonwijk tegen. Langsheen de Wijngaardstraat wordt een kiss & ride voorzien voor de zorgcampus om een snelle afwikkeling van het verkeer te realiseren.

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons

Vul je gegevens in en formuleer je vraag.

Consent