Vraag en antwoord

Het woonproject De Wijngaard van Accomoda® is een maatschappelijk belangrijk project van aangepast zelfstandig wonen voor mensen met een niet-aangeboren handicap dat in Lummen wordt gerealiseerd.

Het project met een maatschappelijke functie van “wooneenheden voor andersvaliden met een post-revalidatiecentrum” is conform de bestemmingsvoorschriften van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Woonzorgcampus Lummen gelegen aan de Wijngaardstraat. Dit RUP is gelegen in een blauwe zone voor zorggerelateerde gemeenschapsvoorzieningen. Vlak naast het bestaande WZC Het Meerlehof en in de nabijheid van het centrum van Lummen.

De voorliggende bouwaanvraag aan de Wijngaardstraat in Lummen omvat de realisatie van 75 appartementen, verdeeld over 2 gebouwen. Ze worden ingericht voor mensen die minder mobiel zijn, maar wel zelfstandig kunnen wonen.
Op het gelijkvloers zijn praktijkruimtes voor therapie en revalidatie voorzien. Deze paramedische praktijken zullen opengesteld worden voor alle Lummenaren. Alle aspecten van het project staan in het teken van een absolute toegankelijkheid. De appartementen worden ingericht in functie van de noden van mensen die minder mobiel zijn, maar wel zelfstandig kunnen wonen. Paramedici zullen elke dag aanwezig zijn om de bewoners te ondersteunen in hun dagelijkse verzorging.

De appartementen richten zich naar bewoners die na een verkeers- of werkongeval, of na een Niet Aangeboren Hersenafwijking (NAH) zoals een trombose of tumor ontslagen zijn uit een revalidatiecentrum maar thuis niet terecht kunnen. De eigen woning kan niet worden aangepast aan de fysieke beperkingen van de patiënt of de revalidatie heeft meer tijd nodig. Dit kan gaan over een tijdelijke bewoning of een permanente verhuis. De therapie is dan ook gericht op ondersteunende zorg door ergotherapeuten, kinesisten, neurologen, logopedisten, psychotherapeuten, .….

Mensen kunnen hier alleen komen wonen of met hun gezin. De paramedische blok in de gebouwen is gericht op post-revalidatie van patiënten, want naast bewoning zullen ook paramedici hun intrek nemen. Alle zorgen, therapieën en diensten worden van hieruit gecoördineerd. Op de site is ook de aanwezigheid van een conciërge voorzien.

In de bouwplannen zijn de 2 gebouwen ingetekend om zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden, zowel centraal op het terrein maar ook als buffer naar de omliggende bewoners. 

Het aanpalende graslandschap, het Spanjaardenplein genoemd, wordt het groene speerpunt in de beleving van het project. Het krijgt een opwaardering door de aanleg van bijkomende wandelpaden, recreatiemogelijkheden met openlucht fitnesstoestellen en een picknick-plek met luifel. Dankzij de nieuwe doorsteken en de verankering van het wandelpad (ook gekend als het Olifantenpad) als trage weg, kan deze plek in de toekomst meer dan ooit dienstdoen als ontmoetingsgelegenheid voor inwoners en verenigingen uit de buurt.

De realisatie van dit maatschappelijk woonproject houdt zoveel mogelijk rekening met de bestaande waardevolle bossen en bomen. Op het terrein werd in het verleden een bos aangeplant voor productiehout. Een naaldhout bosgebied met een minder waardevolle invulling dan het loofbos. Op deze plek en op een gedeelte van het dennenbos voorzien we de effectieve bouw van de zorgwoningen en de omgevingsaanleg. Voor de inplanting van het project zullen deze bomen gekapt worden. Een gedeelte van de dennen zullen bewaard blijven omdat een mix van verschillen soorten bomen belangrijk is voor de identiteit van de site.

Om het gedeelte dennenbos dat verdwijnt te compenseren, is een boscompensatie voorzien op 3 niveaus. De wettelijke natuurlijke boscompensatie met de heraanleg van een nieuw bos van 9.034 m² is voorzien in de regio. Een relatief kleine oppervlakte van 678 m² wordt financieel gecompenseerd.

Tenslotte wil Accomoda ook in Lummen zelf investeren in de compensatie en heraanleg van nieuwe bomen. Naast de wettelijk opgelegde boscompensatie voorzien de projectontwikkelaars nog een extra bijkomend terrein van 1ha nieuw bos dat aangelegd zal worden op een terrein van Natuurpunt in de omgeving van de Gestelstraat.

De site heeft een natuurlijke padenstructuur. Deze wordt niet alleen behouden, maar ook verder aangevuld met een nieuwe wandeldreef langsheen de gebouwen en bijkomende doorsteken voor traag verkeer. Het bestaande wandelpad gelegen op het naastliggend perceel, beter bekend als het Olifantenpad, wordt verankerd en neemt de plaats in van de trage weg opgetekend in de Atlas van 1841 met nummer 167. Dit administratieve tracé kwam niet overeen met het natuurlijk ontstaan pad dat al jaar en dag wordt gebruikt. Het pad, veelvuldig gebruikt door de buurtbewoners, krijgt nu een definitief karakter voor de toekomst. Op deze wijze versterken we de groene corridor tussen de woonwijk en de nieuwe woonsite doorheen het boomrijke landschap. De groene omgeving blijft toegankelijk en een aangename plaats voor wandelingen en fietstochten in de natuur. De zorgcampus heeft als doel om een open natuurlijke site te zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De verwachtte bijkomende mobiliteit zal slechts een beperkte impact hebben op de buurt. De toegang voor gemotoriseerd vervoer wordt georganiseerd via de Wijngaardstraat. Zo houden we een mogelijke extra verkeersdrukte door de woonwijk tegen.
Bewonersparkeren gebeurt ondergronds. Deze ondergrondse parkeerplaatsen zijn vooral ingericht voor mobiele scooters en staanplaatsen voor aangepaste auto’s. Achteraan op de site, is de bezoekersparking bovengronds ingetekend met 16 parkeerplaatsen. Op vraag van de Gecoro werden de initiële plannen gereduceerd en wordt de parking zo compact mogelijk gemaakt. Deze parkeerplaatsen zijn voorzien met minimale betonnering en waterdoorlatende materialen.
Langsheen de Wijngaardstraat aan de voorzijde van het project wordt een kiss & ride voorzien voor de zorgcampus om een snelle afwikkeling van het verkeer te realiseren.

Het project voorziet naast bewoning ook de huisvesting van paramedische beroepen, gericht op post-revalidatie van patiënten. Deze multidisciplinaire medische parktijken zullen uiteraard open staan voor alle inwoners van Lummen. Een gemak voor elke buurtbewoner die nood heeft aan specifieke zorg. In het groen rondom de 2 gebouwen worden nieuwe recreatie-elementen voorzien, zoals fitnesstoestellen op een valveilige plek, een picknick-plek met luifel en bijkomende wandelpaden naar het binnengebied voor een verhoogde en veiligere toegankelijkheid.

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons

Vul je gegevens in en formuleer je vraag.

Consent