Project De Wijngaard van Accomoda® is een maatschappelijk belangrijk project
van aangepast zelfstandig wonen voor mensen met een niet-aangeboren handicap.  

Maatschappelijk zorgproject
voor zelfstandig wonen

Residentie De Wijngaard omvat de realisatie van 75 appartementen verdeeld over 2 gebouwen aan de Wijngaardstraat in Lummen. Ze worden ingericht voor mensen die minder mobiel zijn, maar wel zelfstandig kunnen wonen. Alle aspecten van het project staan in het teken van absolute toegankelijkheid. Op het gelijkvloers zijn praktijkruimtes voor therapie en revalidatie voorzien. Deze paramedische praktijken zullen opengesteld worden voor alle Lummenaren. 

Voor dit project hebben de initiatiefnemers Belfius Immo en Herpain Urbis een bouwaanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Lummen. Sinds 10 juni 2022 loopt het openbaar onderzoek. Iedereen is vrij om bij het gemeentebestuur de bouwaanvraag te raadplegen. Het openbaar onderzoek loopt tot 10 juli 2022.

Het project past in het voorziene Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Woonzorgcampus Lummen, een blauwe zone voor zorggerelateerde gemeenschapsvoorzieningen. Vlak naast het bestaande WZC Het Meerlehof en in de nabijheid van het centrum van Lummen.

Het aanpalende graslandschap, het Spanjaardenplein genoemd, wordt het groene speerpunt in de beleving van het project. Het krijgt een opwaardering door de aanleg van bijkomende wandelpaden, recreatiemogelijkheden met openlucht fitnesstoestellen en een picknick-plek met luifel. Dankzij de nieuwe doorsteken en de verankering van het wandelpad (ook gekend als het Olifantenplein) als trage weg, kan deze plek in de toekomst meer dan ooit dienstdoen als ontmoetingsgelegenheid voor inwoners en verenigingen uit de buurt. 

  1. Picknickluifel
  2. Olifantenpad
  3. Parkings achteraan
  4. Kiss&Ride
  5. Fitnesstoestellen buiten

“Dit project geeft invulling aan het groot tekort aan woningen waar mensen met een fysieke beperking zelfstandig kunnen verblijven. Accomoda® heeft als missie om mensen met een handicap de mogelijkheid te geven hun leven weer in handen te nemen. Alleen of met hun gezin.”

Appartementen gericht
op zelfstandig wonen

Jaarlijks zijn meer dan 4.000 mensen in België het slachtoffer van een verkeers- of arbeidsongeval of medische aandoening (vb. trombose) waarbij ze een blijvende handicap overhouden. Ze kunnen dan vaak niet terug naar de eigen woning omdat die niet aangepast is aan de beperktere mobiliteit. Er is nood aan een thuis met een goede algemene toegankelijkheid die tegemoet komt aan de nieuwe levenssituatie. De appartementen van Residentie De Wijngaard richten zich naar bewoners die ontslagen zijn uit een revalidatiecentrum, maar thuis niet terecht kunnen. Dit kan gaan over een tijdelijke bewoning of een permanente verhuis. De aangeboden therapie is dan ook gericht op ondersteunende zorg door ergotherapeuten, kinesisten, neurologen, logopedisten, psychotherapeuten, .…

Heeft u nog vragen?
Contacteer ons

Vul je gegevens in en formuleer je vraag.

Consent